Kent, software ontwikkelaar - Marja, projectmanager - Fabio, systeembeheerder
deenfrnl

Partners

Portavita richt zich op samenwerking, niet alleen ten behoeve van het behandelproces, maar ook in het realiseren van de voorwaarden die nodig zijn om optimaal met het Portavita KIS te kunnen werken.

Samen met wereldwijde vooraanstaande partners werken wij continu aan het verder perfectioneren van onze software en het uitbreiden van nieuwe mogelijkheden ervan:

 • 2ndQuadrant

Het Engelse 2ndQuadrant is een autoriteit op het gebied van PostgreSQL RDBMS. De organisatie biedt een scala aan diensten die de Database Lifecycle van PostgreSQL implementaties ondersteunen. Binnen het AXLE consortium werkt Portavita nauw samen met 2ndQuadrant, die met haar specifieke kennis en ervaring met PostgreSQL databases een belangrijke bijdrage levert aan het AXLE project.

 • Body Tel

Body Tel is een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in telemedische begeleidings- en managementsystemen voor chronische ziekten zoals diabetes. Het doel daarbij is om patiënten, professionals, zorgverleners en familieleden te voorzien van de meest actuele gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve draadloze technologieën. Samen met het Imperial College werkt Body Tel binnen het Commodity12 project aan de realisatie van de sensoren waarmee fullcontinu patiëntgegevens worden gemeten, doorgegeven en vastgelegd in het Portavita systeem.

 • Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) is één van de vijf Zwitserse universitaire ziekenhuizen en werkt samen metde universiteit van Lausanne. Het CHUV speelt een leidende rol op Europees niveau op het gebied van gezondheidszorg, medisch onderzoek en opleiding. T.b.v. het Commodity12 project zullen zij, samen met de medici van het Lódz Ziekenhuis in Polen, tijdens een pilot een aantal patiënten behandelen op basis van de verkregen uitkomsten. De software van Portavita ondersteunt hen hierin.

 • Centre National de la Recherche Scientifique

Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) is het grootste onderzoekscentrum in Europa. Vanuit tien gespecialiseerde wetenschappelijke instituten wordt op uiteenlopende gebieden onderzoek gedaan. Hiervoor werken zij samen met universiteiten, andere onderzoekscentra en industriepartners. Met haar specifieke kennis van genetica levert het CNRS een belangrijke bijdrage aan het Commodity12 project en is zij één van de partners waar Portavita mee samenwerkt.

 • Centro Nacional de Supercomputacion

Het Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) is het National Supercomputing instituut van Spanje. Zij heeft als missie om Information Technology te onderzoeken, ontwikkelen en beheren waarmee wetenschappelijke vooruitgang gefaciliteerd kan worden. Binnen het AXLE project, waarin de software van Portavita wordt ingezet, zal BSC onder andere onderzoek doen naar geavanceerde hardware architecturen die het ontwerp van Database Management Systemen kunnen versnellen en faciliteren.

 • Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH

Het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) is het toonaangevende onderzoeksinstituur op het gebied van innovatieve software technologie. Op het gebied van Kunstmatige Intelligentie behoort DFKI tot de top van de wereld. De experts van DFKI werken binnen het Commodity12 project nauw samen met Portavita en houden zich bezig met security en compliance aspecten.

 • Deutsche Telekom

T-Venture, de investeringsmaatschappij van Deutsche Telekom, heeft na een jarenlange verkenning van de markt van Disease Management Systemen, een minderheidsbelang genomen in Portavita B.V. Tevens heeft Portavita een samenwerkings overeenkomst gesloten met T-Systems, het hosting- en systeemhuis van Deutsche Telekom.

 • Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

De Zwitserse Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES SO) was de eerste universiteit in Zwitserland en is inmidddels uitgegroeid tot een prominente universiteit op zowel nationaal als internationaal niveau. Samen met Portavita en andere vooraanstaande partijen participeert de HES SO in het Commodity12 project, waar zij hun kennis van Kunstmatige Intelligentie toevoegen aan het onderzoek.

 • Imperial College London

Het Imperial College behoort tot de beste universiteiten  ter wereld. Dit wetenschappelijk gebaseerde instituut geeft onderwijs aan studenten uit 126 verschillende landen. Binnen het Commodity12 project houdt het Imperial College zich bezig met het toepassen van sensoren voor het verkrijgen van patiëntgegevens door middel van Continuous Monitoring. Deze gegevens worden vervolgens met behulp van de software van Portavita vastgelegd.

 • Medical University of Lodz

De Poolse Medical University of Lodz is één van de grootste medische onderzoekscentra in Polen. Zij werkt nauw samen met een groot aantal andere universitair medische centra in Europa. Binnen het Commodity12 project zullen vooraanstaande professoren op het gebied van diabetes van het Lódz Ziekenhuis in Polen tijdens een pilot een aantal patiënten behandelen op basis van de verkregen uitkomsten. Het systeem van Portavita zal hen hierin ondersteunen.

 • MGRID

MGRID ontwikkelt software voor het beheren van medische gegevens. De voordelen van MGRID zijn schaalbaarheid voor grote databases, lage kosten in gebruik, lage investeringskosten bij uitbreidingen en hoge gegarandeerde snelheid voor gebruik in interactieve omgevingen. Daarnaast levert het bedrijf analytische en statistische rapportages.

MGRID komt voort uit Portavita en heeft deels dezelfde aandeelhouders, waaronder Deutsche Telekom.

 • PAZIO

Het KIS van Portavita is geïntegreerd in het PAZIO patiëntenportaal. Dankzij de integratie met het KIS van Portavita kunnen cliënten met een chronische ziekte, die deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM, thuis hun eigen dossier inzien en metingen invoeren. De resultaten worden door de praktijkverpleegkundige en/of arts gevolgd. Ondersteuning van Zelfmanagement bij chronisch zieken is een veelbelovende e-health toepassing. PAZIO is een onafhankelijk gezondheidsplatform en bundelt e-Health portalen en e-Health diensten van verschillende zorgaanbieders. Zorggebruikers loggen één keer in met DigiD en hebben toegang tot al hun zorgaanbieders en e-Health diensten. Uniek hierbij is het lijnoverstijgende karakter en de versterking van het gebruik.

 • Philips Healthcare

Philips Healthcare ziet in Portavita de ideale opvolger van haar software voor de ondersteuning van de trombosediensten. Daarom zijn beide partijen een samenwerking overeengekomen voor de levering van Portavita Antistolling aan de relaties van Philips Healthcare.

 • Royal Holloway University London

Royal Holloway is één van de grootste departementen van de University of Londen en heeft een uitmuntende reputatie op het gebied van Research. Samen met de HES SO nemen zij het Kunstmatige Intelligentie gedeelte voor hun rekening binnen het Commodity12 project, waar Portavita onderdeel van uitmaakt.

 • Saxion Hogescholen

Opleidingen op het gebied van zorg en ICT hebben steeds meer belangstelling voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Om voorbereid te zijn op de praktijk is er behoefte om in het onderwijs gebruik te maken van een voorbeeld-EPD. Portavita ondersteunt deze wens door haar KIS voor CVRM ter beschikking te stellen aan Saxion Hogescholen.

 • Stichting Zelfmanagement Orale Antistollingspatiënten (Stizan)

STIZAN is de belangenorganisatie voor en door patiënten die langdurig antistollingsmiddelen gebruiken. Patiënten die langer dan een half jaar antistollingsmiddelen gebruiken kunnen na overleg met de trombosedienst kiezen voor zelfmanagement.

 • University of Manchester

De Universiteit van Manchester is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Victoria University of Manchester en de University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), twee van Engeland’s meest vooraanstaande universiteiten. Zo’n 25 nobelprijswinnaars hebben hier gewerkt of gestudeerd. In nauwe samenwerking met Portavita en de andere partners uit het consortium levert de University of Manchester een belangrijke bijdrage aan het AXLE project.

 • Univerza v Ljubljani

De University of Ljubljana is de oudste en grootste universiteit in Slovenië en behoort tot de grootste universiteiten in Europa. Bij het Laboratory of Bioinformatics, onderdeel van de universiteit, werken 15 professoren, onderzoekers en software ontwikkelaars die aan verschillende onderzoekstrajecten deelnemen, waaronder het AXLE-project.

 • Zorgdomein

Huisartsen die het Portavita Keten Informatie Systeem gebruiken willen graag direct vanuit het HIS de ketenzorg uitvoeren zonder bij Portavita te hoeven inloggen. Voor gebruikers van ZorgDomein is deze mogelijkheid inmiddels gerealiseerd. Huisartsen die nog geen Zorgdomein gebruiken kunnen de Portavita-link bij Zorgdomein gratis aanvragen.