Kent, software ontwikkelaar - Marja, projectmanager - Fabio, systeembeheerder
deenfrnl

Risicomanagement

Al sinds haar oprichting is Portavita zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar Keten Informatie Systeem (KIS). Vanwege het steeds intensievere gebruik van het KIS door zowel patiënten als zorgverleners heeft Portavita in februari 2011 een nieuwe stap gezet in haar kwaliteitsbeleid met de oprichting van het Risicomanagement Comité Portavita (RMCP).

Het gebruik van elk systeem brengt risico’s met zich mee. Dit geldt voor alle soorten systemen en dus ook voor een digitaal informatiesysteem. Mogelijke risico’s van onze applicaties zijn:

 • Uitvallen van het systeem waardoor onze klanten geen toegang hebben tot hun dossiers
 • Verkeerd invullen van een INR-waarde
 • Berekenen van een verkeerde dosering

Het RMCP is in het leven geroepen om de risico’s zoveel mogelijk in te kaderen en heeft daarom de volgende taken:

  1. Richting medewerkers: toezicht houden op het risicomanagement door de medewerkers, door ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de risico’s, dat ze er alles aan doen om deze te vermijden en dat zij snel actie ondernemen in geval van een storing
  2. Richting directie: jaarlijkse inventarisatie, analyse en rapportage van nieuw ontstane risico’s, adviseren over het omgaan met risico’s
  3. Richting buitenwereld: zorgen dat Portavita zich kan verantwoorden over hoe zij met risico’s omgaat
  4. Actie ondernemen bij acute risico’s

   De leden van het RMCP komen zowel van binnen als van buiten Portavita:

   • drs. Edo Westerhuis, directeur Portavita (voorzitter)
   • prof.dr. Mark Kramer, afdelingshoofd Interne Geneeskunde VUMC, lid American Society of Hematology (extern lid)
   • Hein Willem de Bruijn, Account Manager Anstistolling en KIS Portavita
   • Jan Willem Kijne, IT manager Portavita
   • ir. Olivier Marchesini, Quality and Compliance manager Portavita