Kent, software ontwikkelaar - Marja, projectmanager - Fabio, systeembeheerder
deenfrnl

Standaardisatie

Het belang van standaardisatie
Standaardisering is gemeengoed in allerlei werelden. Denk aan de bouw, aan apparatuur, denk aan geldopname en betalingssystemen in de bankwereld. Zonder standaarden voor ramen, stekkers, pinautomaten, etc. zou onze wereld een stuk lastiger zijn om in te leven.

Dit belang van standaardisering geldt ook voor de zorg. De basis van een dergelijke standaardisatie is dat alle systemen op eenzelfde manier data, bijvoorbeeld een bloeddruk, definiëren en vastleggen in het systeem. Voor het KIS zien wij de volgende voordelen:

  • Alle betrokken zorgverleners kunnen zien wat er met de patiënt in het behandelproces is gebeurd. Het is mogelijk om gegevens niet alleen uit te wisselen, maar ook te delen
  • Eénmalig vastleggen van gegevens maakt de zorg efficiënter
  • Gebaseerd op een best practice protocol wordt de best mogelijke zorg ondersteund
  • Benchmarking is mogelijk
  • De bouw en exploitatie van het KIS is efficiënter

Momenteel is er nog een hele weg te gaan alvorens we van een goede zorgstandaardisatie kunnen spreken. De uitwisseling van gegevens tussen systemen van bijvoorbeeld huisartsen onderling, tussen het ziekenhuis en andere zorgverleners, laat nog veel te wensen over.

Portavita levert een belangrijke bijdrage aan het standaardisatieproces in de zorg. Wij zijn betrokken in verschillende standaardisatieorganisaties zoals HL7, IHE en NEN. Ook is Portavita initiatiefnemer van een aantal standaardisatieprojecten op het gebied van zorg-ICT, zoals het HIS/KIS convenant en het project omtrent Detailed Clinical Models.

U kunt er zeker van zijn dat de oplossingen van Portavita op standaarden zijn gebaseerd.